Kitapingobeta

Bilinmeyen Bilişim

MağazaKitapFiyat
babil Bilinmeyen Bilişim 18.25 TL
bkmkitap Bilinmeyen Bilişim 18.25 TL
nobelkitap Bilinmeyen Bilişim 18.75 TL
idefix Bilinmeyen Bilişim 19.00 TL
dnr Bilinmeyen Bilişim 19.50 TL

Benzer kitaplar:

bilinmeyen bilişimadli bilişimbulut bilişimbilinçsel bilişimbilişim matematiğibilişim hukukubilişim suçlarıbilişim suçları ve bilişim yoluyla i̇şlenen suçlarbilişim suçları ve bilişim ceza hukukuformül bilişim teknolojileri-2formül bilişim teknolojileri-4formül bilişim teknolojileri-8formül bilişim teknolojileri-3formül bilişim teknolojileri-6yönetim bilişim sistemleriformül bilişim teknolojileri-5türkiye bilişim ansiklopedisisağlık bilişim sistemleribilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonuetik ve bilişimformül bilişim teknolojileri-7bilinmeyenbilişim hukuku - bilgi ve i̇letişimbilişim sistemleri temelleri ve uygulamalarısınıfın yeni görünümleri ve bilişimbilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenlerbilişim sektörü i̇çin vergi ve teşviklerbilişim suçları ve soruşturma - kovuşturma evreleribilişim teknolojilerinin bilgi merkezlerine ve hizmetlerine etkileribilinmeyen aliyaalvin toffler bilişim toplumu hız ve geçiciliğin çağıbilişim teknolojileri işığında turizm i̇şletmelerinde yönetim - enformatik i̇ş süreçlerinin etkinliğinde ve i̇nsan gücünün planlamasında bilişim bilişim ve i̇letişim işığında girişimcilik ve kobi yönetimibt yöneticisinin el kitabı - kurumsal bilişim olgunluk modelibulut bilişim - temel konular ve amazon web services awskamu yönetiminde bilişim sistemlerinin strateji geliştirme amaçlı kullanımıbilinmeyen hitlerbilinmeyen kapadokya